Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

joanm
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
joanm
joanm
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaEmisja Emisja
joanm
joanm
5195 0216 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
joanm
5111 7f1d
Reposted fromretro-girl retro-girl viarocktenner rocktenner

November 10 2018

joanm
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viaMartwa13 Martwa13
joanm
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
joanm
4633 a0d2 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viasiostra siostra
joanm
joanm
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaepidemic epidemic
joanm
5032 e027
Reposted fromkarahippie karahippie
joanm
3505 bfc2 500
Reposted fromteijakool teijakool viaDeva Deva

November 09 2018

joanm
4504 efce 500

November 05 2018

joanm
joanm
0558 74f4 500
Reposted fromkarahippie karahippie
joanm
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaiammistake iammistake
joanm
7560 3f87 500

j'ai tué ma mère. (2009)

Reposted fromblueberries blueberries viaszydera szydera
joanm

October 31 2018

joanm
Reposted fromoll oll viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl