Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

joanm
8108 4c5f 500

June 12 2018

joanm
6470 e2f2 500
joanm
6468 5f2b 500
joanm
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viapodkreslajmnie podkreslajmnie
joanm
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
joanm
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianiskowo niskowo
joanm
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
joanm
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
joanm
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapsychedelix psychedelix
5967 6bea 500

Goddess of Depression

Reposted fromorendasophie orendasophie viapsychedelix psychedelix

June 09 2018

3740 9453
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viacarmenluna carmenluna
joanm
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaepidemic epidemic
joanm
Reposted frompsychedelix psychedelix
joanm
Reposted frompsychedelix psychedelix viaNicoo Nicoo

June 05 2018

joanm
joanm
4637 a0b2
joanm
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
joanm
joanm
joanm
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl