Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

joanm
1562 80e7
joanm
1557 a13b
joanm
1545 6aac 500
joanm
1535 6ddb 500
joanm
1406 be04 500
joanm

October 15 2017

joanm
6404 9a51
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viaPicki91 Picki91
5986 c40c 500
Reposted fromLotte Lotte viakashkash kashkash

October 14 2017

joanm
joanm
2411 f431 500

October 12 2017

3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viascorpix scorpix
joanm
6386 ccee
Reposted fromoutoflove outoflove viahysterie hysterie
9193 066a 500
Reposted frombrumous brumous viaKawaiiNamida KawaiiNamida
joanm
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viahysterie hysterie
joanm
5252 297f 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viacavebear cavebear
joanm

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahysterie hysterie
joanm
6537 6a45
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— Kaja Platowska ,,Po prostu mnie przytul” 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl