Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

joanm

August 15 2017

joanm
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaodnowa odnowa
joanm
0550 0bb2

August 14 2017

joanm
Chciałbym, żeby mnie to chuj, ale mnie to wcale nie chuj, mnie to bardzo i mnie to boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagotarina gotarina
joanm
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viagotarina gotarina
joanm
joanm
joanm
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— Ty
Reposted frommissmaya missmaya viaweruskowa weruskowa
joanm
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viasomebunny somebunny
9512 3fe8 500
Reposted fromlafuene lafuene viasztukamatorka sztukamatorka
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaMrHobbes MrHobbes

August 12 2017

joanm
4936 196e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamahidevran mahidevran
joanm
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamahidevran mahidevran
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

joanm
Małołączniak z Kościeliska. Zdjęcie autorstwa Julity Chudko.
Reposted fromcorvax corvax viapersona-non-grata persona-non-grata
joanm
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
joanm
3860 d8b1 500

coffee-clubbers:

wonderhussy:

On top of Half Dome with my friend Alec Dawson

TimeOut to enjoy nature

joanm
1160 254e
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl