Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack vianataliablus nataliablus
joanm
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viamaryjanejanis maryjanejanis
joanm
Mógłby być jak inni i krzyczeć o wszystkim, co mu leży na duszy. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
joanm
Dobre kobiety mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— znalezione.
Reposted fromataszka ataszka viaMsChocolate MsChocolate
joanm
„Zdradziłem, bo…” – po tych trzech kropkach zazwyczaj pada milion powodów, próbujących wybielić to co się zrobiło. Już sam nie wiem czy próbujecie przekonać mnie czy samych siebie?   Nie ważne, że w waszym związku nie układa się tak jak dawniej. Nie ma kompletnego znaczenia, że nie poświęcacie sobie tyle czasu co kiedyś. Nie rozmawiacie zbyt wiele. Nie uprawiacie seksu. Nie chodzicie na randki. Zniknęły jakiekolwiek starania się, wzajemna czułość, wsparcie i troska o drugą osobę. Nie ważne. To wszystko w tym wypadku nie ma kompletnie znaczenia. Zdrada jest najgorszą rzeczą, która może wydarzyć się w związku, jest dnem z kilometrową warstwą mułu, jest zwykłym świństwem… a próba zrzucenia odpowiedzialności na osobę zdradzaną jest po prostu kurewsko żałosna.   Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zdrady. Jak cokolwiek w związku nie odpowiada, to trzeba o tym rozmawiać. Jak partner nie słucha to trzeba mówić głośniej. Jak nic nie działa i nie widać nadziei to najmądrzejszą rzeczą jaką można zrobić to – odejść.   Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurestwo to kurestwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia.
http://www.oczamimezczyzny.pl/zdradzilem-bo/
joanm
to boli, gdy jest się niekochanym. ludzie stają się od tego źli.
— 4.04.17
Reposted frommyu myu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
joanm
daj się, kurwa, poznać
— C.

April 19 2017

joanm
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
joanm
9941 f46f 500
Reposted fromkimik kimik viaSzczurek Szczurek
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viakamiikatze kamiikatze
joanm
6920 c626
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaapluzyna apluzyna
joanm
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
joanm

April 17 2017

joanm
Reposted frombluuu bluuu viamyname myname
joanm
joanm
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Do you remember when we first met? I thought I had wandered into a dream.
— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring (via moon-quotes)

April 16 2017

joanm
3408 53c7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl