Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

joanm
5581 6afb 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaluna laluna
joanm
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera

March 15 2018

joanm
joanm
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
joanm
7022 78d0 500
joanm
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno vianikotyna nikotyna
joanm
velvet vulvinas
Reposted fromsouping souping viaNicoo Nicoo
joanm
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
joanm
4993 9e02
joanm
joanm
1315 acec
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 12 2018

joanm

Final boss

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastriker striker
joanm
joanm
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapersona-non-grata persona-non-grata
joanm
3908 93ad

March 01 2018

joanm
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viaMartwa13 Martwa13
joanm
Reposted fromjasminum jasminum viaMartwa13 Martwa13
joanm
3937 729d 500
joanm
0663 30c4 500
Reposted fromdeleteme1 deleteme1 viafelicka felicka
joanm
9455 2b7c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl